časopis pre priateľov matematiky a fyziky | ročník 10 | číslo 4 | ISSN 1336-1708
Časopis TriCeléŠtrnásť
Časopis TriCeléŠtrnásť  Aktuálne | Archív | Redakcia 
TriCeléŠtrnásť | ročník 10 | číslo 4


Stiahnuť celý časopis vo formáte PDF (15.35 MB)

Redakcia TriCeléŠtrnásť

Šéfredaktorka
Zuzana Bogárová (Bumerang)sefredaktor~tricelestrnast~sk
 
Redakcia
Ondrej Bogár (Bugy)fyzika~tricelestrnast~sk
Jakub Sliačan (Šróbik)matematika~tricelestrnast~sk
Veronika Sliačanová (Wewe)
 
Grafika a sadzba
Zuzana Bogárová (Bumerang) grafika~tricelestrnast~sk
Ján Bogár (Boogie)
 
Ilustrácie
Emília Rigdová (Milka)
Zuzka Komendová (Zuzka)
 
Ďalší prispievatelia
Prispievatelia a pomocníci z radov mladých dobrovolníkov
Ich mená nájdete v tiráži - na poslednej strane každého čísla
 
 
Evidenčné číslo
EV 1387/08

Časopis TriCeléŠtrnásť časopis pre priateľov matematiky a fyziky
Vydáva: P-MAT, n.o. (www.p-mat.sk)
Programovanie webu: Martin Lauko (Logik)